6MWT

6MWT
Dit is een zeer volledige (Engelstalige) app om de 6 minuten wandeltest af te nemen. In de app kan je de test afnemen en de waardes van o.a. Borgschalen, bloeddruk, BMI en andere patiëntgegevens noteren. Daarbij kan je de doelwaardes voor elke betreffende patiënt berekenen. Tijdens de test kan je de tijd en afstand berekenen en achteraf kan je deze weer berekenen t.o.v. eerder afgenomen tests. Een verslag van het geheel kan je vervolgens als PDF via de mail versturen. De app kost 89 cent en is alleen verkrijgbaar voor IOS apparaten.